Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven biedt Femke Klein vanuit Zonnekunst Persoonlijke coaching, Loopbaanbegeleiding en Teambuilding aan.

Persoonlijke coaching

Soms zit het tegen in je werk of heb je het gevoel niet op de goede plek te zitten. Je kunt geen uitdaging meer vinden in je baan, hebt last van stressklachten of onenigheid met collega’s. In zo’n geval kan persoonlijke coaching door een Kunstzinnig Therapeut een bijdrage leveren om patronen duidelijk te krijgen en veranderingen mogelijk te maken.

Persoonlijke coaching is mogelijk voor werknemers en werkgevers. Werknemers kunnen op eigen initiatief komen of op verzoek van hun werkgever. Het coachen vindt meestal plaats in de praktijkruimte in Nijmegen of Dieren. Na een intakegesprek wordt een coachingtraject opgesteld met gesprekken en kunstzinnige oefeningen. Neemt u gerust contact op voor meer informatie, het maken van een afspraak en het bespreken van de kosten.

Loopbaanbegeleiding

Binnen het aanbod voor het bedrijfsleven neemt loopbaanbegeleiding een duidelijke plaats in. Werknemers die twijfels hebben over hun loopbaan kunnen zelf contact opnemen met Zonnekunst. Ook is het mogelijk dat een werknemer komt op verzoek van de werkgever. Loopbaanbegeleiding vanuit een reïntegratiebureau behoort eveneens tot de mogelijkheden. Na een intakegesprek wordt het kunstzinnig loopbaantraject uitgezet, waarin gesprekken en eenvoudige kunstzinnige oefeningen elkaar opvolgen.

Loopbaanbegeleiding door een Kunstzinnig Therapeut is heel effectief gebleken, aangezien met kunstzinnig werken een ander deel van de persoon aangesproken wordt dan met praten alleen. Hierdoor wordt vaak snel zichtbaar waar iemand in zijn werk tegenaan loopt én waar hij juist enthousiast voor wordt. Op deze manier zijn veranderingen in de huidige baan of de keuze voor een nieuwe stap mogelijk. U kunt contact opnemen als u denkt over loopbaanbegeleiding voor uzelf of uw werknemer. Na overleg wordt het traject opgesteld en volgt vrijblijvend een offerte.

Teambuilding

In de beste teams en bedrijven komt het voor dat een team of afdeling tijdelijk niet goed loopt. Er kunnen duidelijke conflicten zijn, of onuitgesproken spanningen. Soms ontwijken mensen elkaar of werkt iedereen langs elkaar heen. Om zowel de sfeer als de effectiviteit te bevorderen kan teambuilding een goede keuze zijn.

Femke Klein komt op verzoek naar het bedrijf om in één of meerdere bijeenkomsten aan  teambuilding te werken. Van te voren wordt overlegd over de situatie, het probleem, het gewenste resultaat, de groepsgrootte en de werkruimte. In de bijeenkomsten kunnen door middel van kunstzinnig werken huidige groepspatronen of verhoudingen zichtbaar worden. Na deze te hebben besproken kan middels nieuwe opdrachten en de evaluatie daarvan gewerkt worden aan de gewenste situatie. Voor meer informatie, het aanvragen van teambuilding en het bespreken van de kosten kan vrijblijvend contact worden opgenomen met Zonnekunst.

Geometrisch tekenen Tekenen naar de waarneming Houtskool licht-donker constrast

Naar boven