(Loopbaan) Begeleiding

U kunt hieronder de volgende kopjes vinden:
Kunstzinnige Begeleiding, Relatietherapie, Loopbaanbegeleiding

Kunstzinnige Begeleiding

Naast Kunstzinnige Therapie wordt door Femke Klein bij Zonnekunst ook Kunstzinnige Begeleiding aangeboden. Het verschil tussen therapie en begeleiding is niet altijd heel groot. Meestal wordt er gesproken van therapie wanneer het gaat om een gediagnosticeerd lichamelijk, psychosomatisch, psychisch of psychiatrisch ziektebeeld en/of wanneer iemand wordt doorverwezen door een arts. Over begeleiding spreekt men over het algemeen wanneer er sprake is van een gezonde toestand, waarin de persoon echter wel met bepaalde levensvragen zit of aan een specifiek ontwikkelingsdoel wil werken.

Zowel bij Kunstzinnige Therapie als bij Kunstzinnige Begeleiding worden door de therapeut gerichte kunstzinnige oefeningen gegeven binnen de beeldende disciplines tekenen, schilderen en boetseren. Ook wanneer iemand komt voor kunstzinnige begeleiding wordt begonnen met een intakegesprek, waarna er een begeleidingsplan word opgesteld. De ervaring leert dat het niet altijd nodig is om van te voren te weten of u komt voor therapie of begeleiding; dit kan ook samen met de therapeut worden besproken. Voor meer informatie over de achtergrond van de therapie en begeleiding, de beeldende disciplines, de werkwijze en praktijkvoorbeelden kunt u de uitleg lezen bij Kunstzinnige Therapie.

Kunstzinnige Begeleiding kan helpen bij:

Stress, onrust, vermoeidheid

Leren loslaten, ontspannen

Neerslachtigheid, lusteloosheid

Positiever zelfbeeld creëren

Zingevingvragen, ontwikkelingsvragen

Leren omgaan met gevoelens

Sociaal-emotionele problemen

Versterken van het zelfvertrouwen

En het werkt preventief

Relatietherapie

Ieder mens gaat met meerdere anderen relaties aan: je hebt een relatie met je ouders, met vrienden en wellicht met een partner. Bij relatietherapie gaat het veelal om de relatie tussen partners. Wanneer die relatie niet meer goed loopt en één van beiden of allebei ontevreden is, kan relatietherapie soms helpen om ergernissen bespreekbaar te maken en problemen op te lossen.

Ook bij relatietherapie wordt begonnen met een intakegesprek. In het telefonisch vooroverleg wordt besloten of dit een gesprek met beide partners samen zal zijn, of dat er eerst twee losse gesprekken zullen plaatsvinden, waarin ieder ongestoord zijn verhaal kan vertellen. In de therapiesessies zelf komen de partners meestal samen, maar afhankelijk van de hulpvraag kan er ook een periode lang voor individuele sessies worden gekozen.

De kunstzinnige oefeningen die worden aangeboden kunnen zich richten op het verkrijgen van inzicht over jezelf en de situatie. Ook kan de nadruk liggen op het bespreken van de opgedane ervaringen in de kunstzinnige oefeningen. Dan kan er worden gekeken naar hoe dat wat is geleerd in de therapie, zich in de dagelijkse thuissituatie uit. Hierbij kan ook gedacht worden aan samenwerkingsoefeningen. Veelal speelt het gesprek bij relatietherapie een grote rol.

Relatietherapie kan helpen bij:

Leren omgaan met ergernissen

Nieuwe gedragspatronen creëren

Leren hanteren van conflicten

Elkaar weer leren waarderen

Verbeteren van de communicatie

Weer verbondenheid voelen na vreemdgaan

Elkaar beter kunnen begrijpen

Oplossen van problemen

En het werkt preventief

Loopbaanbegeleiding

Van loopbaanbegeleiding is sprake wanneer iemand komt met een vraag over studiekeuze of met betrekking tot de carrière in het werk. Hierbij kan het gaan om problemen die er zijn bij het uitvoeren van het werk, waardoor iemand twijfelt over zichzelf of zijn baan. Ook kan gedacht worden aan het maken van een nieuwe keuze: na het afstuderen, na jaren bij hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt, na langdurige ziekte, reorganisatie of werkloosheid. Loopbaanbegeleiding is zinvol wanneer je meer te weten wilt komen over jezelf en over hoe je in je werk staat. Naar aanleiding daarvan kun je weer een heldere keuze maken over je werk en eventuele veranderingen daarin.

Mensen kunnen op eigen initiatief naar Zonnekunst komen voor het volgen van loopbaanbegeleiding. Ook kan een bedrijf werknemers adviseren om deel te nemen aan een loopbaanbegeleidingtraject. Tevens is er de mogelijkheid om in overleg vanuit een reïntegratiebureau een deel van het reïntegratietraject bij Zonnekunst te volgen en dit vanuit het bedrijf of vanuit het reïntegratiebureau te kunnen financieren. Voor overleg over de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Loopbaanbegeleiding kan helpen bij:

Studiekeuze

Bij een reorganisatie

Vastlopen tijdens de studie

Na langdurige ziekte

Kiezen van werk na het afstuderen

Bij werkloosheid

Problemen in werk of samenwerking

Bij reïntegratie

Wisselen van baan na jaren lang werken

Twijfels over capaciteiten of functie

En het werkt preventief

Naar boven