Therapiegroepen

Hieronder vindt u een algemene uitleg over Therapiegroepen bij Zonnekunst met voorbeelden van ziektebeelden of hulpvragen waar mogelijk therapiegroepen voor worden gegeven.

Therapiegroepen

Femke Klein, Kunstzinnig Therapeut, begeleidt in verschillende jaren diverse therapiegroepen voor mensen met uiteenlopende ziektebeelden of hulpvragen. Soms vinden deze therapiegroepen plaats in de praktijkruimte van Zonnekunst in Nijmegen en begeleidt Femke Klein deze alleen. In andere gevallen wordt de begeleiding gegeven in samenwerking met Ingrid Verveen, Biografisch Consulent, en vinden de groepen plaats op de nevenlocatie van Zonnekunst in Dieren. In alle gevallen worden de groepen gevormd omtrent een bepaald ziektebeeld of een bepaalde hulpvraag. Op deze manier ontstaat er een groep mensen die zich in zekere zin in elkaar kan herkennen en ervaringen uit kan wisselen.

De therapiegroepen vinden wekelijks plaats gedurende een langere periode. In de therapiegroepen voor volwassen die samen worden gegeven worden in iedere sessie kunstzinnige oefeningen en biografische gesprekken afgewisseld. Tevens is er altijd gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen bij de kunstzinnige oefeningen. Op deze manier kan deelname aan een therapiegroep een meerwaarde hebben naast het enkel volgen van individuele therapie. Na de reeks bijeenkomsten kan indien dat wenselijk is nog een vervolg worden gemaakt met individuele Kunstzinnige Therapie of individuele Biografische Gesprekken.

In 2010 – 2011 staan er geen therapiegroepen in Dieren of groepen in samenwerking met Ingrid Verveen gepland. Wanneer u echter interesse hebt in één van de in het onderstaande schema aangegeven mogelijke groepen, dan kunt u natuurlijk altijd uw interesse kenbaar maken. Wanneer meerdere mensen interesse tonen kan er een groep gestart worden. Anders kan worden gekeken of er in 2011 – 2012 zo’n therapiegroep van start kan gaan. Ook wanneer u andere vragen heeft over de therapiegroepen kunt u gerust contact opnemen.

Voorbeelden van ziektebeelden of hulpvragen voor therapiegroepen

Vrouwen met borstkanker

Mensen met angstklachten

Meisjes met anorexia

Vrouwen in de overgang

Vrouwen die gescheiden zijn

Mensen met hartritmestoornissen

Partners van iemand met kanker

Preventief aan gezondheid werken

Naar boven